Zelf leggen van een pvc-vloer

Aandachtspunten

Legplan

Het ontspannen van het materiaal:

Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken/ tegels minimaal 48 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes (zonder verpakking), worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen.

De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18° C. Deze voorwaarden helpen dat het materiaal sneller en ontspanner te verwerken is. Warmte bepaalt grotendeels de hardheid van het materiaal.

Voor een optimale vlakverdeling en een zo klein mogelijk snijdverlies, een smetlijn uitzetten die is afgestemd op het formaat van de verwerken stroken/ tegels. De vloer dient aan alle zijden opgesloten te worden door, muur of plint. Bij Vivafloors losleg PVC dient U de ondervloer te voorzien van een antislip laag (Thomist-Henkel T425). Bij de verlijmde pvc vloeren (dryback) verzoeken wij u de HENKEL Thomsit K 188 lijm te gebruiken (zie garantievoorschriften). Zorg er voor dat de pijlen, indien aanwezig op de rugzijde, allemaal de zelfde richting opwijzen.

Installatievoorwaarden

Het vochtgehalte in de vloer

Alle vloeren uitgezonderd gietasfalt, kennen een maximaal toelaatbaar gewichtspercentage vocht. Deze norm dient ten alle tijde te worden gehandhaafd met betrekking tot de ondervloer. Dit heeft geen effect op uw Vivafloors pvc vloer maar het behoud van de onderliggende afwerkvloer. U dient altijd voor de verwerking het vochtgehalte in de vloer te meten en de percentages in overeenstemming brengen met de soort ondervloer. In geval van twijfel altijd een deskundige raadplegen. Een betrouwbaar hulpmiddel bij het vaststellen van een vochtpercentage is de CM meter. De meetwaarden moeten schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd. N.B. Op vloeren met vloerverwarming mag u, om beschadiging aan de verwarmingsinstallatie te voorkomen, geen vochtmeetmethodes loslaten, waarbij het noodzakelijk is om gaten te hakken (bijv. met het CM meter). Als er sprake is van vloerverwarming, zullen er in het algemeen opstartvoorschriften of een zo genaamd “opwarmingsprotocol” aanwezig zijn. Als men zich hieraan houdt is vochtmeten overbodig. De samenstelling van de het toelaatbaar vochtgehalte in de ondervloer voor de verwerking van Vivafloors kunststof vloerbedekking.

Gemeten met de CM meter, de waardes zijn als volgt: